Picture of businessmen's hands on white table with documents, coffee and drafts

הסכנה שבדיווח כוזב

רו"ח נבט סימון מסביר על החשיבות שבדיווח אמת: 

"ישנה חשיבות רבה לדיווח אמת לרשויות המס, דיווח כוזב עלול להוות עבירה פלילית ולהגיע לכדי כתב אישום. רשות המסים פרסמה ביום 16.3.2021 לגבי מקרה על נישום (אדם שחייב במס) שהצהיר שגר בישוב המקנה הטבת מס, במטרה להנות ממנה שלא כדין ובפועל גר ביישוב שלא מקנה הטבת מס." 

להלן פרטי המקרה: 

מנכ"ל חברה לייצור שוקולד נעצר בחשד להצהרה כוזבת על מגורים ביישוב המקנה הטבת מס. הנישום, תושב ראשון לציון, הובא בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד להצהרה כוזבת על מגורים ביישוב המקנה הטבת מס, במטרה להנות ממנה שלא כדין. כבוד השופט אלעזר ביאלין שחרר את החשוד בתנאים מגבילים. 

מבקשת המעצר עולה כי במסגרת פעילות של פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום בשיתוף פקיד שומה אשקלון, עלה החשד כי הנישום, המשמש כמנכ"ל בחברת לייצור שוקולד, נהנה מהטבת המס שלא כדין. 

בעקבות החשד הובא הנישום לחקירה, שם עלה כי בשנים 2010-2019 דיווח בטופס 101 כי מקום מגוריו הוא בשדרות, יישוב הנהנה מהטבת מס, למרות שבפועל הוא התגורר בראשון לציון. כך ניצל החשוד באופן עיקבי ושיטתי את הטבת המס אשר ניתנת לתושבי שדרות ונהנה מזיכוי מס בסכום כולל של כ-422,000 ש"ח. 

כמו כן, במהלך החקירה עלה כי לנישום מספר נכסים מהם הפיק הכנסות בשנים 2011-2019 בסכום של כ-600,000 ש"ח, מבלי לדווח עליהם במועד. 

כבוד השופט אלעזר ביאלין מבית משפט השלום בירושלים שחרר את החשוד בתנאים מגבילים בהם התחייבות אישית על סך 300,000 ש"ח, ערבות צד ג בסך 100,000 ש"ח, הפקדת מזומן בסך 5,000 ש"ח. לסיכום תכנון מס במטרה להנות מהטבות מס הוא דבר לגיטימי כל עוד הוא נעשה כדין. משרדנו נבט סימון ושות'- משרד רואי חשבון, מלווה את לקוחותיו ודואג להם לקבל את הטבות המס שמגיעות להם כדין. למשרדנו נבט סימון ושות', ניסיון רב בטיפול אל מול הרשויות ובקבלת הטבות מס ללקוחותינו. חשוב לנו להבהיר שיש חשיבות רבה לדיווח אמת, דיווח כוזב עלול להוביל לכתב אישום.

רו"ח נבט סימון מסביר על החשיבות שבדיווח אמת ועל המשמעויות של דיווח כוזב.

שתף את המאמר

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email