jeshoots-com-LtNvQHdKkmw-unsplash

קרן השתלמות לעצמאים

סוף שנה מתקרב ומי שאינו יודע, הפקדה לקרן השתלמות יכולה לתת הטבת מס משמעותית! 

עצמאים יכולים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן השתלמות וליהנות משתי הטבות מס. 

הטבה ראשונה – איך זה עובד? 

הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים בגובה של עד 4.5% מההכנסה החייבת (הכנסות פחות הוצאות מוכרות) ועד 11,835 ש"ח בשנה (נכון ל-2021) יוכרו כהוצאה מוכרת לצורך הטבות מס הכנסה. 

מה זה אומר??? 

דוגמה 1: נגיד הרווחתם 100,000 ₪ תוכלו להפקיד 4,500 והם יוכרו כהוצאה! 

דוגמה 2:  נגיד הרווחתם 200,000 ₪ תוכלו להפקיד 9,000 והם יוכרו כהוצאה!

דוגמה 3: נגיד הרווחתם 300,000 ₪ תוכלו להפקיד 11,835 (בגלל שזו התקרה) והם יוכרו כהוצאה! 

כמה הוצאה? 50% מהסכום שהופקד. 

2,250 לפי דוגמה 1. 

4,500 לפי דוגמה 2. 

5,917 לפי דוגמה 3. 

ההוצאה הזו תוכפל במדרגת המס שלכם (10%/14%/20%/31%/35%/47%) וזה החסכון במס שתשלמו. 

נגיד דוגמה 2: הפקדה של 9000 שח לקרן השתלמות, מביאה להוצאה של 4,500 כפול 31% מס שולי מביא להחזר מס של 1395.

הטבה שנייה – איך זה עובד? 

רווחים שנצברו בקרן יהיו פטורים ממס רווחי הון אם הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על 18,480 ש"ח (נכון ל-2021) והכספים נמשכו לאחר 6 שנות ותק (או לאחר 3 שנים במשיכה לצורך השתלמות או לימודים). משמע אם תפקידו עד סכום של 18,480 שח בשנה, הרווחים שיצברו בקרן ההשתלמות הם פטורים ממס! אחרי 6 שנות ותק בקרן ההשתלמות אין מגבלות על הוצאת הכספים, וניתן למשוך אותם ואת הרווחים שנצברו לכל מטרה וללא תשלום מס. מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.

לחץ כאן לעוד פרטים.

שימו לב שחייבים להפקיד עד 31.12.21 ועדיף כמה ימים קודם לכן שלא יהיו תקלות בהעברות, אפשר לפתוח קרן השתלמות באופן עצמאי בחברות הביטוח או לפנות לסוכן הביטוח שלכם.

מוזמנים לפנות אלינו לשאלות נוספות.

שתף את המאמר

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
דילוג לתוכן