עוסק מורשה

כל אדם יכול להיות עצמאי, ניתן לעשות זאת תחת מעטה של עוסק מורשה. ההבדל העיקר בין עוסק מורשה לעוסק פטור הוא שעוסק מורשה חייב לגבות מלקוחותיו מס ערך מוסף (מע"מ) על כל עסקה ולהעביר את הסכום האמור לרשות המסים. נכון לכתיבת שורות אלו, שיעור המע"מ עומד על 17%. מנגד, עוסק מורשה רשאי לקזז את המע"מ ששילם בגין רכישות והוצאות שוטפות עבור העסק (מס תשומות). 

חובותיו של עוסק מורשה

  1.  לגבות מלקוחותיו מס ערך מוסף (מע"מ) על כל עסקה ולהעביר את סכום הגבייה לרשות המסים.
  2. להוציא חשבונית מס בכל עסקה.
  3. דוחות תקופתיים ותשלום מע"מ- דיווח לרשויות המע"מ על מחזור העסקאות, גובה כספי המע"מ שגבה מהלקוחחות וסכום המע"מ שקיזז בגין רכישות והוצאות של העסק.

 

הסדנא 11, רעננה

09-7487461

צור קשר