בניית תוכנית עסקית

תוכנית עסקית היא מסמך המתווה כיצד יש להפעיל עסק בצורה שתצליח, התוכנית תתווה את אופן הפעילות מכל הבחינות- טכנולוגית, שיווקית, תפעולית, חשבונאית, מיסויית, כלכלית ועוד. ישנן סיבות רבות לכדאיות שבהכנת תוכנית עסקית אך העיקרית שבהן היא הכנת תוכנית על מנת שהעסק יצליח. 

כידוע, ניהול עסק אינו דבר של מה בכך ויש לתקנן בקפידה מהן המטרות, כיצד יושגו וכל פעולה בדרך. אסור לנהל עסק בגישה 'יהיה בסדר' אלא יש לפעול בצורה מחושבת, שיטתית, אסטרטגית ועוד. כמו כן, יש לך לבדוק כדאיות הקמת עסק כך שלא תמיד התשובה היא כן ואף פעמים רבות התשובה תהיה שלילית.

הסדנא 11, רעננה

09-7487461

צור קשר