הוצאות גיבוש עובדים

האם הוצאות גיבוש לעובדים מהווים הוצאה מוכרת? והאם צריך לזקוף שווי הטבה לעובדים בגין אירועי גיבוש?

רקע כללי 

מעסיקים רבים במשק, החל מעסקים קטנים ועד חברות ענק נוהגים לקיים אירועי גיבוש לעובדיהם. מטרת אירועי הגיבוש כשמם הם הוא לגבש בין העובדים, לחזק את נאמנות העובדים, לחזק את תחושת השייכות כלפי החברה, למתג את החברה כאטרקטיבית לעבוד בה, שימור עובדים ועוד. 

הוצאות אירועי הגיבוש יכולות להיות נמוכות ולעיתים להגיע למיליוני שקלים, ניתן אף לראות את אירועי הענק שחברות ההייטק ותאגידים שונים מקיימים בשנים האחרונות, לעיתים הוצאות אירועי גיבוש אלו יכולים להגיע למיליוני ואף עשרות מילוני שקלים. 

שתי שאלות מיסוייות חשובות שעולות מעריכת אירועי גיבוש הן האם ניתן לנכות את הוצאות הגיבוש כהוצאה מוכרת והאם יש לזקוף שווי הטבה לעובדי החברה בגין אירועי גיבוש אלו. כמובן שהתשובה היא לא שחור-לבן אלא היא תלויה בנסיבות רבות, אנחנו ננסה במאמר זה לתמצת את עיקרי הדברים וכיצד לפעול נכון לתאריך כתיבת המאמר. 

ראוי להדגיש שאין להסתמך על מאמר זה ויש לבחון כל מקרה לגופו. לכן, אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לפנות אלינו. 

אירועי גיבוש- האם מותר כהוצאה והאם יש לזקוף כהטבה לעובד 

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מאפשר לעסק לנכות כל הוצאה שנועדה כולה לייצור הכנסה בשנת מס מסוימת אלא אם ההוצאה הוגבלה בהתאם לסעיף 31 לפקודת מס הכנסה או כל מגבלה אחרת בחוק. לכן, כדי להתיר הוצאות אירועי גיבוש כהוצאה מוכרת, יש לבחון אם הוצאה זו נועדה כולה לייצור הכנסה. 

כשעונים על השאלה האם הוצאות אירועי גיבוש נועדו לייצור הכנסה, התשובה תהיה שכן בגלל שהם יוצרים גיבוש בין העובדים וכך תפוקת העובדים גדלה. עם זאת, בפסיקה נקבעו מבחנים שונים לבחינת סוגייה זו, אחד המבחנים שנקבע בפסיקה הוא האם נוחות המעביד גוברת על נוחות העובד באירועי הגיבוש. בפרשת עמ"ה (י-ם) 7039/03 בנק יהב נ' פקיד שומה ירושלים 1, בית המשפט העליון קבע כי מבחן "נוחות המעביד" ומבחן "נוחות העובד" אינם נבדקים במשקפי המעביד בלבד, אלא יש לבחון את ההטבה במשקפיים "אובייקטיבים" תוך התייחסות לעובד ולתפקיד שהוא ממלא.

עמדת רשות המסים

שלטונות המס אמצו את המבחן האמור והתחילו לבחון סוגיות כאלו תוך בחינה מיהו הנהנה העיקרי באירועי הגיבוש- המעביד או העובד. לכן כאשר בוחנים הוצאה שמסווגת על ידכם כהוצאות לגיבוש העובדים, יש לשאול מיהו הנהנה העיקרי. 

לרשות המסים עמדה משלה ואינה מחייבת מבחינה חוקית, אך תמיד יש להכיר את העמדה של הצד השני כדי לדעת איך להתמודד איתו. בשנת 2018, פורסמה הנחיה של רשות המסים שנועדה לאפיין אירועים בהם ניתן לראות בפעילות גיבוש, ימי עיון וכנסים לעובדים, כהוצאה מוכרת למעסיק בלי שיהיה צורך לזקוף בגינם שווי טובת הנאה חייבת במס לעובד. הנחיית רשות המסים באה בעקבות פס"ד דה נשון טרפיק בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי (30052-07-12). 

עמדת רשות המסים הינה מחמירה וכפי שאמרנו, אינה מחייבת. 

לפי הנחיית רשות המיסים שפורסמה, במקרים בהם מתקיימים כל התנאים שלהלן, ניתן לראות באירוע ככזה שבו טובת המעביד גוברת על טובת העובד, ולכן, אין צורך לזקוף שווי לעובדים: צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים, כגון: 

 1. מקומות עבודה בעלי מספר רב של עובדים, נדרשת עבודת צוות וכיוצ"ב. 
 2. ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים מוזמנים לאירוע. 
 3. ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם. 
 4. העובדים לא זכאים לצרף בת/בן זוג לאירוע הגיבוש או לחלק ממנו (לרבות כל קרוב, כהגדרתו בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה).
 5. פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה. במידה וחלק מהפעילות נערכת בסוף שבוע ו/או במהלך חופשות, יש לזקוף שווי מלא על כל הפעילות. 
 6. לו"ז הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק. 
 7. הפעילות נערכת בישראל. 
 8. מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים. כמו כן, הפעילות חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה. 

במסגרת ההנחיה נקבע כי על המעסיק לנהוג כדלקמן: 

 • לשמור מסמכים מאמתים לקיום הכללים לעיל. 
 • העלויות בהן עמד המעסיק צריכות להיות סבירות ביחס לפעילות ומטרתה. 
 • גובה עלויות סבירות, בהתאם להוראות תכ"מ (תקנון כספים ומשק של מדינת ישראל), נכון ליום פרסום ההנחייה הן בסך של 400 ₪ לפעילות של יום שלם ללא לינה או 700 ₪ ליום לפעילות הכוללת לינה. 

אם המעסיק לא עומד בכללים אלו אז עליו לזקוף שווי הטבה לעובדים. 

ראוי לציין כי מגבלת התקרה להוצאה אינה מחייבת ולא נשאבת ממקור חוקי כלשהוא ואף נראית שרירותית במידה מסוימת. על כן, אין לקחת את הוראות ההנחייה כהוראת חוק אלא כעמדת רשות המסים. 

לסיכום, בשביל לענות על השאלה האם מותר לנכות הוצאה בגין אירועי גיבוש יש לגשת למבחנים שנקבעו בפסיקה. הפסיקה היא שקובעת מתי ניתן להכיר כהוצאה, כמובן תחת וכפוף לחוקים. לכן כאשר אנו בוחנים הוצאות אירועי גיבוש, ראשית נבחן מיהו הנהנה העיקרי, האם נוחות המעביד גוברת על נוחות העובד ואת אופי האירועים בהתאם לפסיקה. בגלל שסוגיה זו היא מורכבת ומשתנה ממקרה למקרה, אתם מוזמנים ליצור קשר איתנו ונייעץ לכם בעניינכם. 

נבט סימון, רו"ח

שתף את המאמר

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email