jeshoots-com-LtNvQHdKkmw-unsplash

זכאות דמי בידוד למעסיק

זכאות דמי בידוד למעסיק

מעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה לעובדים שלהם ששהו בבידוד עד 28.2.2022, יוכלו לקבל דמי בידוד מביטוח לאומי עבור ימי הבידוד של העובדים. 

שימו לב, גם עובדים שמוגדרים כ"בעלי שליטה" יהיו זכאים לדמי בידוד כמו עובדים שכירים.

איזה מעסיק זכאי לתשלום?

תהיה זכאי לתשלום אם אתה עונה על 2 התנאים האלה:

1.   שילמת לעובד שכר ימי מחלה עבור שהייתו בבידוד.

2.   תיק הניכויים שלך פעיל, ודיווחת על העסקת עובדים.

במקרים האלה לא תהיה זכאי לתשלום עד לתיקון הדיווחים:

 • תיק המעסיק שלך לא היה פעיל בתקופות הבידוד.
 • חסר דיווח בחודש של תקופת הבידוד.
 • מספר העובדים בתביעה גבוה מסך העובדים שעליהם דיווחת בדיווח החודשי (102 כל החוזים + תושבי חוץ)
 • דיווחת על אי-העסקת עובדים בחודש של תקופת הבידוד. 

מעסיקים שאינם זכאים לתשלום דמי בידוד המעסיקים האלה לא זכאים לתשלום עבור ימי הבידוד של העובדים:

 • משרדי ממשלה גוף מתוקצב מתקציב המדינה (כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, למעט חברה ממשלתית).
 • קופות החולים ותאגידי בריאות גופים הנתמכים על ידי הממשלה – שהיקף התקציב הממשלתי שלהם הוא לפחות 25% מתקציב הגוף.
 • מוסד חינוכי ומוסדות להשכלה גבוהה עם היתר שהממשלה השתתפה בתקציבם בשנת 2019 לפחות ב-40% מהתקציב.

 

תוכלו לבדוק האם באפשרותך להגיש בקשה לתשלום דמי בידוד במחשבון זה. 

עבור איזה עובדים ניתן לקבל תשלום?

העובדים ששוהים בבידוד וניתן לקבל עבורם תשלום הם:

 • עובד זר או תושב שטחים שעובדים בישראל בהיתר (למידע נוסף על עובדים זרים ותושבי שטחים לחצו כאן).
 • עובד ישראלי שעובד בישראל – כולל עובד במשק בית, חברי קיבוץ ועובד בעל שליטה. 

התשלום יינתן עבור עובד שנעדר מעבודתו כיוון שהוא חייב בבידוד, והבידוד דווח למשרד הבריאות. התשלום יינתן גם במקרים האלה:

 1. עובד ששהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו (גם אם העובד מחוסן או מחלים) – הזכאות היא אם הילד מתחת לגיל 16 או אם הילד מעל גיל 16 אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות. האמור חל גם על משפחת אומנה שיש לה ילד שהיא מטפלת בו.
 2. עובד שחזר מחו"ל ממדינה שבה עבד בשליחות מעסיקו.

במקרים האלה לא תקבל תשלום עבור תקופת הבידוד של העובד:

 1. העובד נכנס לבידוד עקב חזרה מנסיעה פרטית לחו"ל. 
 2. העובד שהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת – תהיה זכאי לדמי בידוד עבורו עד היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת. אנו מקבלים מידע זה ממשרד הבריאות.
 3. העובד שהה בבידוד בגלל שחלה בקורונה.
 4. העובד המשיך לעבוד עבורך בשכר בזמן תקופת הבידוד – כיוון שלעובד מגיע שכר עבודה. שים לב, אם העובד עבד באופן חלקי בזמן הבידוד, ניתן לקבל דמי בידוד חלקיים.

 

דיווח למשרד הבריאות

העובד חייב לדווח על הבידוד למשרד הבריאות ולהגיש לך, המעסיק, העתק מהדיווח. עליך לשמור את האישור למקרה ותידרש להציגו. כאשר סיבת הבידוד של העובד היא בשל ליווי ושמירה על ילדו, על העובד להמציא למעסיק את האישור ממשרד הבריאות על תקופת הבידוד של הילד. עליך לשמור את האישור למקרה ותידרש להציגו. 

מעסיקים שימו לב, התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא כי העובד מדווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת. אם העובד דיווח על הבידוד באיחור, התשלום יהיה מקסימום עבור 4 ימים שלפני מועד הדיווח.

ניתן לדווח למשרד הבריאות על כניסה לבידוד בטופס מקוון בקישור הזה או להתקשר בטלפון 5400*.

עבור איזה תקופות בידוד תקבל תשלום?

תוכל לקבל תשלום עבור תקופות הבידוד של העובדים עד 28.02.2022.

 

ימי הבידוד המקסימליים שניתן לקבל בתקופת בידוד אחת:

 • אם הבידוד התחיל ב-5.8.21 ואילך – עד 7 ימי בידוד או עד קבלת תשובה לבדיקת הקורונה השנייה אם היא נערכה ביום השביעי לבידוד, המאוחר מביניהם.
 • תקופות בידוד עד 4.8.21 – עד 14 ימי בידוד.
שימו לב, מי שעשה בדיקת קורונה שנייה ביום השמיני לבידוד ואילך או לא עשה בדיקה כלל, יוכל לקבל תשלום רק עבור 7 ימי בידוד.

הארכת תקופת הבידוד לעובד השוהה בבידוד תקופה רצופה ארוכה בגינו או בגין ילדיו עקב תקופות בידוד חופפות ו/או עוקבות

מעסיק המגיש תביעות בשל עובדו השוהה בבידוד תקופה רצופה ארוכה יותר מ –  7 ימים בגינו או בגין ילדיו עקב תקופות בידוד חופפות או עוקבות, צריך להזין את תקופות הבידוד בסדר כרונולוגי כדי לקבל תשלום עבור כל התקופות כתקופה אחת. 

לדוגמא, כאשר הכניסה לבידוד היא בשל עצמו או ילדו האחד שלפני סיומו הוא נכנס לבידוד נוסף בשל ילדו השני, או עקב תקופות בידוד עוקבות בגינו או בגין ילדיו כאשר מדובר ברצף בידודים ללא הפסקה ביניהם.

מעסיק שים לב

מעסיק המגיש תביעה באמצעות קובץ, יזין כל תקופת בידוד בשורה נפרדת ובסדר כרונולוגי של תקופות הבידוד השייכות לאותו עובד. מעסיק המגיש תביעה בצורה ידנית, יזין את תקופות הבידוד בתביעה אחת ובסדר כרונולוגי. 

חשוב לזכור, כל תקופות הבידוד מחייבות אישור של משרד הבריאות. ללא אישור של משרד הבריאות לא ניתן לקבל תשלום על ימי הבידוד של העובד. 

 

המידע המוזכר לעיל נלקח מאתר ביטוח לאומי, לכל שאלה, משרדנו נבט סימון ושות' זמין.

 

 

 

 

 

מעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה לעובדים שלהם ששהו בבידוד עד 28.2.2022, יוכלו לקבל דמי בידוד מביטוח לאומי עבור ימי הבידוד של העובדים.

שתף את המאמר

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
דילוג לתוכן