jeshoots-com-LtNvQHdKkmw-unsplash

נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור החודשים ינואר – פברואר 2021

ביום 14 במרץ 2021, הודיעה רשות המסים על פתיחת האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור החודשים ינואר-פבואר 2021. רו"ח נבט סימון מביא את דברי רשות המסים כפי שהוצגו באתר שלהם.

יש לשים לב שיש להגיש את הבקשה עד ליום 15 ביוני 2021, כך שיש לפעול בהקדם ולהגיש את הבקשה.

עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה ב- 25% ומעלה בהתאם להיקף המחזור, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019, יכולים להגיש החל מהיום (יום א') תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות, זאת במסגרת תוכנית 'רשת ביטחון כלכלית'. סכומי המענק לעומדים בתנאים, הם עד 500,000 ₪.  

מענק השתתפות בהוצאות קבועות נועד לסייע לעסקים שפעילותם צומצמה בהתמודדות עם  הוצאות שאין ביכולתם להימנע מהן, ובהן תשלומי שכירות, ריבית, הוצאות ביטוח, חשבונות חשמל ומים וכדומה. תביעות למענק יכולות להגיש חברות ושותפויות שהגישו את דיווחי המע"מ שלהן ושעומדות בתנאים שנקבעו בחקיקה ובהם.

בין היתר, מדובר על חברות ושותפויות שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 נע בין 18 אלף ₪ ל- 400 מיליון ₪ וכן עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 נע בין 300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪. בנוסף, הייתה להם ירידה במחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר 2021 בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019, בשל התפשטות נגיף הקורונה, בשיעור של  25%  ומעלה, כמפורט:

·         עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-18 אלף ש"ח ועד 100 מיליון ₪ – פגיעה של 25% ומעלה 

·         עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון ש"ח ועד 200 מיליון ש"ח – פגיעה של 40% ומעלה

·         עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח – פגיעה של 60% ומעלה

נזכיר כי גם חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 ₪ וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (ינואר-פברואר 2021) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020. סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 ₪ לתקופת זכאות. 

את התביעה למענק ניתן להגיש החל מהיום (ה-14 במרץ) ועד ליום ה-15 ביוני 2021. להגשת התביעות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות ניתן להיכנס לאתר רשות המסים

משרדנו נבט סימון ושות' משרד רואי חשבון, כחלק ממתן שירותיו ללקוחות, פונה אל רשות המסים ומגיש את הבקשות ללקוחותיו שהנם רלוונטים למענק זה. אנו זמינים לכל שאלה או הבהרה בעניין, תרגישו חופשי ליצור קשר.

רשות המסים הודיעה שהחל מיום ראשון, ה-14 במרץ 2021, נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים ינואר- פברואר 2021.

שתף את המאמר

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email