עוסק פטור

מהו עוסק פטור?

עצמאי שהתאגד כעוסק פטור ועליו חלים הכללים הבאים: לא גובה מע"מ (מס ערך מוסף) מלקוחותיו, פטור מדיווחים חודשיים/ דו-חודשיים למס ערך מוסף, לא יקהל החזר או יקזז את המע"מ ששילם בקשר להוצאותיו השוטף ומחזור ההכנסות שלו אינו עולה על 100,491 ש"ח בשנה. עוסק פטור בעבר כונה עוסק זעיר, עוסק פטור הוא עצמאי שמחזור הכנסותיו בשנה לא יעלה על 100,491 ש"ח. המחוקק הקל על עוסקים פטורים ואפשר להם לא לגבות מס ערך מוסף מלקוחותיהם. 

כיצד קובעים אם עוסק הינו עוסק פטור?

הקביעה אם אדם הינו עוסק פטור או עוסק מורשה נקבעת על פי מחזור ההכנסות השנתי, עצמאי שעבר את הסכום האמור ייחשב כעוסק מורשה. יש להדגיש, מדובר במחזור הכנסות ולא ברווח ואין להתבלבל. פטור הדיווח של עוסק פטור הוא לעניין מע"מ בלבד, הפטור אינו חל על חובות כלפי מס הכנסה וביטוח לאומי. עם זאת, ישנם מקצועות שבהם העוסק לא יוכל להירשם כעוסק פטור גם אם מחזור הכנסותיו אינו עולה על הסכום האמור, לכן יש לבחון כל מקרה לגופו.

ההבדלים העיקריים בין עוסק פטור לעוסק מורשה 

  1.  גביית מע"מ (מס ערך מוסף):  כאמור, עוסק פטור לא יגבה מע"מ מלקוחותיו ולכן לא יוציא חשבוניות מס על עסקאותיו (למעט חריגים: מכירת מקרקעין ומכירת ציוד שבקנייתו העוסק שילם עליו מע"מ וניכה את תשלום המע"מ). 
  2. דיווחים למע"מ: עוסק פטור ידווח פעם אחת בשנה על עסקאותיו, בניגוד לעוסק מורשה שעליו לדווח באופן שוטף למע"מ.
  3. קיזוז מע"מ (מס תשומות): עוסק פטור לא יכול לקזז את המע"מ ששילם בגין הוצאותיו השוטפות בגין עסקו ולא יוכל לבקש החזר עבורו. עם זאת, סכום המע"מ ששילם יהיה חלק מהוצאותיו במס הכנסה.
 

איך כדאי להתאגד?

זוהי לא תהיה תשובה של שחור או לבן, אלא לכל עסק יש שיקולים רבים שאותם יש לקחת בחשבון. אם כי היתרון המשמעותי של התאגדות כעוסק פטור הוא עלויות התפעול הנמוכות באופן יחסי של העסק.

 

הסדנא 11, רעננה

09-7487461

צור קשר